O NAMA

Zajednica karmelskih laika Božanskog Srca Isusova 

Družba sestara Karmelićanki BSI želi svojom karizmom snažnije djelovati u Crkvi i po vjernicima laicima. Na to je potaknuta dokumentom „Vita Consecrata“ (usp. br. 56) koja ohrabruje vjernike laike da se priključe u razne Ustanove u novom obliku takozvanih pridruženih članova, da dijele zajedničarski život, a naročito kontemplativno i apostolsko posvećenje.

Zajednica karmelskih laika Božanskog Srca Isusova (ZKL BSI) zajednica je vjernika laika pridruženih članova redovničke zajednice sestara Karmelićanki Božanskog Srca Isusova. Biti pridruženi član znači biti dionik milosti i karizme Karmela Božanskog Srca Isusova i kao laik je živjeti u ovome svijetu. Otvoreni Karmel BSI povezuje kontemplativni (molitveni) i aktivni (apostolski) život po uzoru utemeljiteljice bl. Marije Terezije od sv. Josipa. Iz istog nadahnuća i izvora žele napajati svoj duhovni život i Mladi Karmela BSI, podmladak ZKL-a.

Laici pridruženi članovi Karmela BSI pozvani su na:

 • ostvarivanje osobnog poziva na svetost u vlastitom staležu i okolnostima
 • život i svjedočenje u duhu i zajedništvu poslanja Karmelićanki BSI prema geslu blažene utemeljiteljice M. Marije Terezije od sv. Josipa: „Boga u svima gledati, Bogu u svima služiti, Boga u svima ljubiti.“
 • služenje Crkvi molitvenim životom, apostolskom djelatnošću i brigom za spas svakog čovjeka

 Žive duhovni život i zajedništvo:

 • vrednujući Euharistiju kao vrhunac i središte kršćanskog života
 • po Marijinu uzoru - oblikujući svoj život prema Božjoj Riječi koju će često čitati i meditirati
 • tražeći prijateljsku povezanost s Bogom u duhu Karmela BSI
 • upoznavajući duhovnost i poruke karmelskih svetaca: bl. Marije Terezije od sv. Josipa, sv. Terezije Avilske, sv. Ivana od Križa, sv. Terezije od Djeteta Isusa, sv. Edith Stein, bl. Elizabete od Presvetog Trojstva i drugih
 • živeći vjeru u prisutnosti Božjoj koja obilježava svakidašnjicu života
 • kroz pobožnost Srcu Isusovu nastojeći svoja srca usklađivati po Božjem nježnom i brižnom Srcu koje je izvor i nadahnuće svakodnevnog služenja i apostolskog rada
 • rado obavljajući pobožnost prvih petaka u mjesecu, a uoči prvog petka razmatrajući Muku Gospodinovu
 • njegujući obiteljsko zajedništvo po uzoru na karmelske zajednice te međusobno dijeleći radosti i boli života
 • mjesečno se okupljajući na molitvenom i duhovno-edukativnom susretu
 • jednom godišnje obavljajući zajedničku duhovnu obnovu i hodočašće
 • svakodnevno moleći za svećenike, umiruće i pokojne
 • dnevno moleći molitvu Zdravo Kraljice na nakane članova


Njihov apostolat je:

 • praćenje i promicanje nauka Crkve
 • prema svojim mogućnostima sudjelovanje u karitativno - misijskom djelovanju i zadaćama Crkve (briga za vjerski život bližnjih, angažman u župnoj zajednici, kućne misije, volonterstvo, karitas, pomaganje misija…)
 • promicanje vrijednosti braka, podupiranje kršćanske obitelji u odgoju, njihovim brigama i zadaćama
 • pomaganje mladima oko otkrivanja životnog pozivaHrvatska Provincija sestara Karmelićanki BSI osnovala je 2. travnja 2005. privatnu katoličku Zajednicu karmelskih laika Božanskog Srca Isusova, skraćenim nazivom ZKL-BSI. Članovi ZKL-BSI imaju status privatnog vjerničkog društva u Crkvi. Djeluju prema Statutu kojeg je odobrila Vrhovna uprava Karmelićanki BSI.


Vodstvo zajednice
 • vodstvo ZKL-BSI čine: voditelj i članovi vodstva kojih je ukupno 3 - 5 članova i 1 – 3 sestre sa strane redovničke zajednice
 • voditelj i vodstvo sastaju se najmanje četiri puta godišnje, a prema potrebi i češće. Na sastancima razmatraju rad i donose planove za budućnost
 • svake treće godine voditelj saziva Skupštinu koju čine svi članovi ZKL-BSI, na kojoj se izabire novo vodstvo i primaju se novi članovi
 • sestre članice vodstva imenuje provincijalna poglavarica
 • zajednice karmelskih laika u svom su djelovanju samostalne, no zbog življenja karmelskog zajedništva podržavaju međusobne odnose i imaju zajednički godišnje hodočašće i druge prigodne susrete
Vidljivi znakovi pripadnosti

1. Logotip

 

2. Karmelski škapular

3. Mali karmelski grb na vrpci oko vrata

 

4. Spomen sličica ZKL-BSI

5. Karmelska himna

 

6. Zastava