Tag: 2015

 

Uspon (62) Hrv. Leskovac

Uspon (62) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA ZLATNA NIT BOŽJE LJUBAVI Ovaj vid samovrednovanja temelji se na oslanjanju na Božji plan; osniva se na jasnoj usmjerenosti osobe prema apsolutnim i objektivnim vrednotama, tj. prema takvima koje postoje neovisno o pojedincu, u obliku nekoga zvanja, poslanja, prijedloga, pa čak i imperativa. Takav identitet ne može se ostvariti bez istinske […]
Uspon (61) Hrv. Leskovac

Uspon (61) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Biti molitva u srcu Crkve Ima jedna epizoda u duhovnom usponu Anne Marije koja se može shvatiti kao iskustvo vrhunca, a gdje drugdje ako ne i opet u snu. Bilo je to 21. siječnja 1890., dvije godine nakon obraćenja. Sama opisuje ovaj san dramatskim riječima jer je i sam san bio […]
Uspon (60) Hrv. Leskovac

Uspon (60) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA BOG ANNE MARIJE TAUSCHER Anna Marija je bila uvjerena da je našla svoje mjesto, i to u Karmelu, ali još nije znala da njezin Karmel neće biti „klasičan Karmel“: „ Karmel i samo Karmel. Tamo sam morala ići. To je sada bio cilj mojih želja. Ta poniznost, ta ljubav prema Bogu! […]
Uspon (59) Hrv. Leskovac

Uspon (59) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA BOG ANNE MARIJE TAUSCHER Gospođa de Savigny bila je gotovo čitav dan pred klauzurnom rešetkom kod svoje kćerke. Anna Maria je puno molila u drugoj samostanskoj crkvi, ali ipak nije uvijek mogla moliti. Bila je prepuštena sama sebi osim za vrijeme obroka koje su uzimale zajedno ispred rešetaka i u sobi […]
Uspon (58) Hrv. Leskovac

Uspon (58) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER TEMPERAMENT I KARAKTER Potraga za slobodom može se izraziti i kao izgradnja karaktera. Treba naime, razlikovati temperament od karaktera. Temperament je biološki i konstitutivno determinirana struktura naše osobe i kao takav neutralna je stvarnost, tj. ne može se govoriti o pozitivu ili negativnu  temperamentu. Svaki temperament ima […]
Uspon (57) Hrv. Leskovac

Uspon (57) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER Žena šutnje Među krepostima Anne Marije Tauscher valja se zaustaviti na jednoj koja je nekako zašla u zaborav: šutnja. Ima majka Marija Terezija od Sv. Josipa tri okružnice koje na prvi pogled mogu zvučati «tvrdo» za uši današnjih ljudi, ali pozorno čitanje otkriva u njima puno bisera […]
Uspon (56) Hrv. Leskovac

Uspon (56) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER Žena organizirana života Samo čitati što je sve Anna Maria radila, koliko je putovala, koliko ljudi susretala…već budi u nama divljenje. Na mene je osobito djelovala jedna njezina aktivnost: uvijek je i odmah odgovarala na sva dobivena pisma, i to katkad na stotinjak; ako nije stigla danju, […]
Uspon (55) Hrv. Leskovac

Uspon (55) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER  Žena dobrohotne ljubavi Anna Maria nikad ni o kome nije rekla ništa negativno, loše ili ponižavajuće. Sve je ispričavala, u svakome bi nalazila koje zrno dobrote ili ljudske kvalitete. Sjetimo se samo nekih prigoda: ona ispričava nadstojnika bolnice koji je nepravedno otpušta, čak ga brani pred napadima. […]
Uspon (55) Hrv. Leskovac: SRETAN USKRS !

Uspon (55) Hrv. Leskovac: SRETAN USKRS !

Braćo i sestre, dragi ZKL-ovci! Uskrs je temeljni ton naše vjere i našega života prema komu se sve drugo ugađa i ravna. Uskrs je otvaranje očiju za drugu, proslavljenu dimenziju Isusove osobe. Dvojica učenika, Petar i Ivan, u rano jutro, pohitali su na grob i pronašli ga prazna. Zaključak je samo jedan: Vidješe i povjerovaše. […]
Uspon (54) Hrv. Leskovac: Iz života Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa (5)

Uspon (54) Hrv. Leskovac: Iz života Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa (5)

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER Kad je osoba jednom postala svjesna svoje potpune ovisnosti o Bogu, počinje potraga za Bogom, tj. pitanje se ovako postavlja: „Tko je Bog za mene?“, dapače: „Tko je moj Bog?“ Tko je Bog za Annu Mariju?  Draga Providnost Nema sumnje da Anna Marija doživljava Boga kao dragu […]