Tag: blažena marija terezija od sv. josipa

 

Uspon (89) Hrv. Leskovac

Uspon (89) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA HRVATSKA – POSEBNA BRIGA BL. MARIJE TEREZIJE Posebna ljubav majke Marije Terezije prema Hrvatskoj i Hrvatima dolazi do izražaja na dirljiv način u pismu koje je uputila hrvatskim svećenicima. U tome pismu najprije opisuje žalosno stanje iseljenika u Americi te blagoslovljeni rad sestara karmelićanki Božanskoga Srca Isusova kako posjećuju te ljude […]
Uspon (87) Hrv. Leskovac

Uspon (87) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Unutarnja sloboda Mistik je svjestan da se  njegov život i čitav svijet nalaze u rukama Božjim pa se ne boji nikakva poslanja, nikakvih promjena, nikakvih prividnih tragedija. Mistik razmišlja u kategorijama „ beskrajnih horizonata „ a ne gleda samo na sljedeći korak. On je kao dobar vozač automobila koji zna da […]
Uspon (82) Hrv. Leskovac

Uspon (82) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE, TRAŽEĆI BOGA Unutarnja sloboda Mistik je svjestan da se  njegov život i čitav svijet nalaze u rukama Božjim pa se ne boji nikakva poslanja, nikakvih promjena, nikakvih prividnih tragedija. Mistik razmišlja u kategorijama „ beskrajnih horizonata ” a ne gleda samo na sljedeći korak. On je kao dobar vozač automobila koji zna da […]
Uspon (51) Hrv. Leskovac

Uspon (51) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  Iz života Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa (2) Za Uskrs 1872. otac ju je pozvao natrag kući zbog krizme što je za Annu mariju bila velika kušnja budući da je osjećala sve jaču otuđenost od luteranstva. Više puta, dok je još bila učenica, nije se htjela izjasniti javno o svojoj […]
Uspon (50) Hrv. Leskovac

Uspon (50) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Iz života Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa (1) Anna Maria je rođena 19. lipnja 1885. u Sandowu, kraj Frankfurta na Odri. Otac se zvao Hermann i bio je luteranski pastor, a majka Marija Paolina. Premda i ona luteranka, gajila je veliku ljubav prema Majci Božjoj pa su joj kod krštenja […]