Tag: edith stein

 

SB: „Život i nauka Edit Stein“

SB: „Život i nauka Edit Stein“

„Život i nauka Edit Stein“, bila je tema korizmene duhovne obnove, koju je članovima Zajednice karmelskih laika Božanskog Srca Isusova u samostanu karmelićanki Božanskog Srca Isusova, u slavonskobrodskoj župi Duha Svetoga u Malom Parizu održao dr. fra Mario Crvenka. Kroz sliku i riječ dr. Crvenka prezentirao je život i nauk Edit Stein, koju su, jer […]