Tag: karitativna akcija

 

Uspon (63) Hrv. Leskovac

Uspon (63) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA KLANATELJSKA DUŠA Majka Marija Terezija bila je klanjateljska duša: provodila je puno vremena u crkvi, u kapelici pred Presvetim. Ima osoba koje najradije mole svoje molitve, pobožnosti, mole svoj brevijar, obavljaju meditaciju itd. pred tabernakulom, idu u pohod preko dana često Isusu u Presvetomu, rado navrate u koju crkvu kad prolaze […]

Karitativna akcija karmelskih laika iz Hrvatskog Leskovca

Karmelski laici iz Hrvatskog Leskovca odlučili su pojačati i proširiti karitativno djelovanje u Godini milosrđa. Iako redovno imaju prikupljanje hrane i higijenskih potrepština u prvu nedjelju te su dosada već imali akcije prikupljanja za potrebite u Župi i šire željeli su još više pomoći svojim bližnjima. Tako je tijekom „apostolskog“ putovanja dijela vodstva u Punat, […]