Tag: lipanj

 

Uspon (97) Hrv. Leskovac

Uspon (97) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA NA CILJU Godina 1938. bila je posljednja godina njezina života. Majka Marija Terezija osjećala je da je sve više napuštaju snage. Jedne noći je pala i udarila se o krevet, stoga se nije više usudila sama hodati strmim stepenicama. Bila je svjesna da se kraj približava i bila je spremna. Znala […]
Uspon (87) Hrv. Leskovac

Uspon (87) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Unutarnja sloboda Mistik je svjestan da se  njegov život i čitav svijet nalaze u rukama Božjim pa se ne boji nikakva poslanja, nikakvih promjena, nikakvih prividnih tragedija. Mistik razmišlja u kategorijama „ beskrajnih horizonata „ a ne gleda samo na sljedeći korak. On je kao dobar vozač automobila koji zna da […]
Uspon (78) Hrv. Leskovac

Uspon (78) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Život u Božjoj prisutnosti Mistik se razlikuje od obična vjernika po tome što su u njemu sadržaji vjere postali življena stvarnost. Ovi sadržaji su: stvaranje, otkupljenje, zvanje, poslanje, ljubav Božja itd. Razlika je u ovome: običan vjernik „zna“ za ove sadržaje vjere, mistik ih „živi“. Jedna je stvar znati da smo […]
Uspon (68) Hrv. Leskovac

Uspon (68) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA Snovi Anne Marije Tauscher Posebnu pozornost zaslužuje jedna neobična pojava u životu Anne Marije- njezini mnogobrojni i značajni snovi od kojih neke ona sama drži Božjim objavama, druge tumači u kontekstu događanja. U narodnome vjerovanju snovi su često doživljavani kao duhovna inspiracija. Što se službene teologije tiče, treba reći da se […]
Uspon (58) Hrv. Leskovac

Uspon (58) Hrv. Leskovac

NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA  BOG ANNE MARIJE TAUSCHER TEMPERAMENT I KARAKTER Potraga za slobodom može se izraziti i kao izgradnja karaktera. Treba naime, razlikovati temperament od karaktera. Temperament je biološki i konstitutivno determinirana struktura naše osobe i kao takav neutralna je stvarnost, tj. ne može se govoriti o pozitivu ili negativnu  temperamentu. Svaki temperament ima […]