Vijenac sv. Josipa

Molimo za tvoje nakane! 

Ovdje možete napisati molitvene nakane za koje će moliti Vijenac sv. Josipa. 

Srijedom Zajednica karmelskih laika BSI u Slavonskom Brodu moli i posti za članove u potrebi, duhovni rast zajednice, te na nakane emeritusa pape Benedikta.

Također, molit će i na tvoje nakane!

Ne moraš napisati svoje ime, ovo je potpuno anonimno.

Ime

Email

Preporuke u molitve